Storebuddy-integrationer, som binder din forretning sammen

Storebuddy skaber overblik over din forretning ved hjælp af integrationer til din webshop, dine betalingsgateways, dine kortindløsere og dit regnskabsprogram.

Prøv Storebuddy - GRATIS

10 Webshops

5 Betalingsgateways

7 indløsere

3 Regnskabsprogrammer

Det er sammenkædningen af data, som gør bogføringen af din webshop besværlig

Ved at sammenkæde data fra alle de parter, som indgår i et salg, skaber Storebuddy overblik og gør det nemmere at få regnskabet til at stemme.

Prøv Storebuddy - GRATIS

Regnskabsprogrammer

Storebuddy kan benyttes til bogføre i regnskabsprogrammerne Billy, Dinero samt e-conomic.

Klik på dit regnskabsprogram og se flere detaljer om, hvordan vi bogfører i netop dit regnskabsporgram.

Salgskanaler

Integrationen til dit webshopsystem danner grundlang for det meste af den bogføring vi laver. Det er via integrationen til din webshop, at vi udveksler data.

På listen kan du se, de webshopsystemer vi understøtter på nuværende tidspunkt.

Savner du dit webshopsystem på listen må du endeligt skrive til os, så kan vi tage en snak om mulighederne for også at understøtte netop dit system.

Betalingsgateways

Med integration til en betalingsgateway har vi data fra to kilder. Det har allerede i den korte tid vi har været beriget af gateway-data vist sig at være en kæmpe fordel. Det er det, fordi vi nu kan detektere uoverensstemmelser mellem webshoppen og gateway.

Indløsere

Et vigtigt element i bogføring for en webshop er at holde styr på bogføringen af de gebyrer, som indløserne opkræver, samt hvornår pengene reelt rammer din bank, da der oftes er et delay på udbetalingerne.

På listen kan du se, de indløsere vi understøtter på nuværende tidspunkt.

Savner du en indløser på listen må du endeligt skrive til os, så kan vi tage en snak om mulighederne for også at understøtte din indløser.