Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 15. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Storebuddy

Vi, Storebuddy, er ejet af Storebuddy ApS (CVR 35663703) og har til hensigt at gøre det lettere at drive online og offline salgsforretning.

Om produktet

Via vores (Storebuddy) online web-service, Servicen, tilbyder vi (Storebuddy) en Applikation, som gør det nemmere at drifte en webshop.

Det er gratis at oprette en konto. Hertil kan tilkøbes diverse services – for eksempel bogføring af salg og betalinger samt udbetalinger.

Ud over Servicen driver vi Websitet storebuddy.dk, hvor der blandt andet er adgang til informationer samt hjælp til brugere og potentielle brugere af Servicen.

Servicen udbydes kun til erhvervsvirksomheder.

Al brug af Servicen, er underlagt nærværende betingelser, som du, Kunden, accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Repræsenterer du en erhvervsvirksomhed indestår du personligt for, at du kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne, lovligt.

Når du opretter dig/din virksomhed, skal du acceptere vores persondatapolitik samt databehandleraftale (se Applikation, app.Storebuddy).

Aftalen

Ved at indgå en aftale med Storebuddy accepterer du (Kunden) betingelser og vilkår.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Aftalens varighed

Storebuddy giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Servicen. Data, som er frembragt på baggrund af en betalings-service, er tilgængelig så længe det respektive abonnement opretholdes.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ved oprettelse af betalingsservices giver du (Kunden) automatisk Storebuddy tilladelse til løbende at trække abonnementsbeløbet via af dit (Kundens) betalingskort. Storebuddy modtager Visa og MasterCard.

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

Opsigelse og overdragelse

Abonnerer du på betalingsservices kan disse opsiges under Konto > Abonnement. Et abonnementet på en service kan opsiges helt frem til fornyelsestidspunktet.

Vi, Storebuddy, har ret til at bruge underleverandører til eksempelvis opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Storebuddy, kan findes her.

Kundens data

De informationer du (Kunden) indtaster samt de informationer som via dine integrationer importeres til Servicen behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand i sin oprindelige form (med mindre vi bliver pålagt at gøre det ved lov).

Dine data kan dog blive anvendt som en del af et større grundlag for statiske beregninger. Men aldrig i en form, hvor data eller (Kunden) efterfølgende er identificerbare. Statistiske oplysninger kan i særlige tilfælde blive solgt til tredjemand.

Din adgang til egne data

Du (Kunden) har til enhver tid adgang til din egen konto samt tilhørende data. Har du (Kunden) ikke betalt for dine respektive ydelser, forbeholder vi (Storebuddy) os retten til – uden skellig grund – at lukke adgangen til din (Kundens) Service. Du (Kunden) vil dog blive varslet pr. e-mail 3 måneder inden lukning. I denne periode har du (Kunden) mulighed for at sikre eksport af data.

Datasikkerhed

Behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares med henblik på brug i Servicen, er reguleret i Databehandleraftalen imellem Storebuddy og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger, er reguleret af disse betingelser.

Storebuddys behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Storebuddy kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Servicen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Ændringer og driftsstabilitet

For at kunne tilbyde det bedst mulige produkt forbeholder vi (Storebuddy) os sig retten til at optimere, opdatere og ændre på Servicen. Det tilstræbes naturligvis at udføre opdateringer etc. på tidspunkter, hvor de er til mindst mulig gene for dig (Kunden). Generelt tilstræber vi (Storebuddy) højest mulige oppetid og driftsstabilitet, men vi garanterer ikke for den.

Adviseringer og markedsføring

Vi (Storebuddy) forbeholder os retten til at sende dig (Kunden) e-mails, i forbindelse med lancering af nye features, opdateringer etc. Ligeledes forbeholder vi os retten til af sende dig (Kunden) e-mails samt sms’er i forbindelse med for dig (Kunden) relevante adviseringer.

Vi (Storebuddy) forbeholder os ligeledes retten til at sende enkelte mails, som kan indeholde reklamer for tredjemand.

Ansvarsfraskrivelse

Al brug af Servicen er på eget ansvar og Storebuddy kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som måtte opstå i forbindelse med manglende adgang til Servicen, fejl, datatab eller lignende.

Vi (Storebuddy) gør vores ypperste for at sikre, at dine (Kundens) data. Af samme grund er alle sider SSL-krypterede.

Vi (Storebuddy) kan ligeledes ikke holdes ansvarlige for problemer, som opstår på grund af forhold, der er uden for vores kontrol – eksempelvis udfald på internetopkoblingen, strømafbrydelser, hardwarenedbrud, hackerangreb, virus eller anden form for force majeure.

Storebuddy hæfter udelukkende for forsætlige eller groft uagtsomme forhold. Storebuddy’s maksimale erstatningsansvar overfor dig (Kunden) kan uanset årsagen ikke overstige et beløb svarende til din (Kundens) samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Storebuddy Servicen.

Ændringer og opdateringer

Storebuddy kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Storebuddy skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.