Foreningen Danske Revisorer (FDR)

Hvad er FDR?

FDR er en brancheforening, der støtter både godkendte og ikke-godkendte revisorer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.

 

Hvad er en FDR Revisor

Når man kalder sig FDR Revisor, så er det et stempel for kvalitet og sikkerhed.

Nye og eksisterende medlemmer af Foreningen Danske Revisorer skal leve op til gældende krav om efteruddannelse og erfaring, så man som kunde kan være sikker på, at man får udført kvalificeret revisorarbejde.

Du kan læse mere om FDR her