Robotten der bogfører salg og betalinger

- Lad robotten klare den trivielle bogføring.

Forvent mere ...

Har du en revisor gemt  i maven, eller vil du bare gerne blive lidt mere konkret, så hjælper nedenstående dig på vej. Hvis du fortsat savner info, så finder du det i vores Kundeservice.

Det store overblik

Storebuddy Dashboard giver dig det fulde overblik over dine salg, kundebetalinger og udbetalinger fra din indløser.

Altid custom-fit

Der er sjældent to forretninger, som har det samme setup.

I dag driver flere webshopejere flere shops eller sælger til forskellige lande. Derved opstår et behov for at bogføre omsætningen på shop differentiere omsætningskonti, for at skabe optimalt overblik over fordelingen af omsætningen.

Det kan ligeledes være et ønske, at B2B-kunder modtager fakturaen via mail, mens B2C-kunder undlades. Ligesom det kan være aktuelt at bogføre omsætningen på separate konti, for at skabe optimalt overblik over fordelingen af omsætningen.

Ovenstående er blot et lille udsnit af de scenarier, der kan forekomme. Det essentielle i budskabet er, at du uden ekstra omkostninger via Storebuddy kan skræddersy din opsætning så du ikke skal gå på kompromis med dine behov. 

Faktura eller finansbilag

Det er valgfrit, om vi skal oprette en faktura i regnskabsprogrammer, eller vi blot skal bogføre salget som et finansbilag. 

Faktura

Vælges fakturaoprettelser oprettes kunder og produkter automatisk i regnskabsprogrammet, hvis de ikke eksisterer på forhånd. Se mere nedenfor under Produktdata og Kundedata

Vælger du fakturaoprettelse kan du selv bestemme, om du ønsker fakturaen oprette som kladde, eller godkendt. Du bestemmer også selv om vi skal registrere betalinger for dig, ligesom du kan vælge, om vi skal afsende fakturaen til kunden automatisk.

Finansbilag

Vælges finansbilag bogføres salget som et finansbilag i regnskabsporgrammet. Her er det selvsagt ikke nødvendigt med kunde- og produktoprettelser, hvorfor det undlades. 

Momskoder sættes automatisk i henhold til det land, som er angivet på kundens betalingsadresse.

Momskontrol

Inden vi bogfører salg kontrollerer vi, at den moms der er beregnet på ordren salgssystemet stemmer overens med den moms vi beregner på baggrund af SKATs diriktiver.

Vi tilbyder denne service for at sikre dig mod fejlfyldt momsopkrævninger, som kan resulterer i uventede opkrævninger og bøder fra SKAT. 

Det er primært på ordrer til udlandet, hvor det kan være en stor fordel at få kontrolleret momsopgørelsen, da det viser sig, at der opstår mange fejlopkrævninger i shopsystemerne.

Det gør sig dog også gældende for webshops, som sælger indlands. Her ses ofte, at systemet ikke opkræver moms, hvorfor salgene - hvis det  ikke blev fanget i momskontrollen - ville blive bogført som momsfrie slag.

Produkter

Hovedparten af regnskabsprogrammer (Dinero undtaget) kræver, at produkterne oprettes i regnskabssystemet for at de kan benyttes på en salgsfaktura.

Storebuddy opretter automatisk produkterne, med mindre de allerede er oprettet i regnskabssystemet.

Hvis der eksisterer et produkt, som har samme varenummer (SKU), benyttes det eksisterende produkt.

Kunder

Når der oprettes fakturaer, skal der tilknyttes en kunde.

Derfor er det nødvendigt at oprette hver individuel kunde, når der skal oprettes fakturaer.

Storebuddy opretter autoamtisk kunderne, med mindre de allerede er oprettet i regnskabssystemet.

Hvis der er oprettet en kunde under den på ordren angivne e-mail-adresse, benyttes denne kunde.

B2B- og B2C-salg

I Storebuddy skelner vi mellem B2B- og B2C-salg. 

I tilfælde, hvor der er angivet et firmanavn, et CVR- eller EAN-nummer under betalingsadressen, kategoriseres salget som B2B-salg. 

Det er muligt at fravælge denne service. Det vil medføre, at samtlige salg kategoriseres som B2C-salg. 

Hvis servicen er aktiveret vil Storebuddy automatisk validere om de indtastede CVR- og EAN-numre er gyldige.

Kontovalg

Ved bogføring af salg opdeles omsætningen i tre kategorier. For hver af disse kategorier angives den regnskabskonto, hvor omsætningen ønsket bogført:

  • Varesalget
  • Fragtsalget 
  • Gebyrer

Benytter du regnskabsprogrammet Dinero, skal du være opmærksom på, at de ved fakturaoprettelser kører med fast kontoplan, hvorfor du ikke selv kan vælge konti. Se mere her.

Kontovalg ved registrering af betalinger, er beskrevet under de respektive betalingsmetoder  nedenfor under Kundebetalinger.

Krediteringer

Vi tilbyder også at bogføre refunderinger. 

Gavekort

Der findes mange forskellige metoder for, hvordan gavekort behandles i forskellige salgssystemer.

For de fleste salgskanaler har vi udviklet en standard, som vi anbefaler, at du benytter, når du arbejder med gavekort. Hvis du benytter vores standard, vil vores service understøtte bogføringen automatisk. Læs mere om vores gavekort-standarder her.

Håndtering af betalingsmetoder

Generelt om betalingsmetoder

I forbindelse med opsætningen af din bogføring, beder vi dig kategorisere hver af de betalingsmetoder, som du tilbyder dine kunder. 

Du kan vælge mellem følgende kategorier:

  • Kort-betaling
  • Kontakt-kontant
  • EAN-fakturering
  • Fakturaer med forfald

Når du har kategoriseret dine betalingsmetoder, ved vi, hvordan vi skal behandle salget, når det skal bogføres.

I de øvrige bokse i denne sektion, kan du se, hvordan systemet håndterer hver af disse betalingsformer.  

Overblik

I dit Storebuddy Dashboard kan du til enhver tid se, hvordan kundebetalingen på de enkelte ordrer håndteret. Ligesom du kan se, om ordren er betalt mv.

Kort-betalinger

Bogføring af kort-betalinger er desværre relativ kompleks - dog ikke hvis du benytter Storebuddy. Vi har udviklet et koncept, som vi kalder Storebuddy-metoden. Du kan læse en større gennemgang af metoden på denne side.

Herunder finder du en kort opsummering af metoden.

Vi anbefaler, at du opretter en beholdning/balance konto i dit regnsskab (potentielt flere, hvis du benytter flere indløsere), hvorpå vi kan registrere betalingerne på de salg, som vi har bogført.

Bogføring af betalingen

Har du eksempelvis har Nets til at håndtere dine kort-betalinger, kan du oprette en konto i dit regnskab, som hedder Tilgodehavende Nets.

Når du har et salg, der betales via kort, vil vi bogføre salget for dig, samtidigt med, at vi registrere, at du har x kr. tilgode hos Nets. 

På den måde har du nu et rigtig godt overblik over, hvor mange penge, du har tilgode hos din indløser - i dette eksempel Nets.

Registreringen af betalinger i form af et tilgodehavende er inkluderet i den service, vi kalder #salg.

Bogføring af udbetalinger

Når indløseren udbetaler dine penge, hvilket oftes sker i samlet udbetaling, som dækker alle betalinger for en given periode. Sørger Storebuddy for, at at det bliver registreret, at du nu har et mindre tilgodehavende hos indløseren, samtidigt med at indbetalingen bogføres på "banken" og de gebyrer, som indløseren opkræver pr. transaktion, bogføres på en selvvalg udgiftskonto. 

Bogføringen af udbetalingen fra dine indløser(e), er en del af den service vi kalder #udbetalinger.

Du kan se en liste over de indløsere vi understøtter her.

EAN-fakturering

EAN-fakturering foregår ved, at der oprettes en almindelig faktura i regnskabsporgrammet. 

Efter oprettelsen udsendes den automatisk som EAN-faktura.

Kommende funktionalitet

Vi arbejder i øjeblikket på en ny funktion, som gør det muligt, at se betalingsstatus direkte i Storebuddy. 

Udover du kan se, hvorvidt salget er betalt, vil vi også kunne tilbyde automatisk at ændret ordrestatus i dit salgssystem, således den straks efter betaling vil blive registreret som værende klar til afsendelse i fx dit webshop-system.

Faktura med forfald

Når der oprettes en faktura med forfald, så angiver vi automatisk forfaldsdatoen på baggrund af antal dages kredit, som kunderne har, når de betaler med den respektive betalingsmetode.

Kommende funktionalitet

Vi arbejder i øjeblikket på en bankintegration, som vil gør det muligt, at se betalingsstatus direkte i Storebuddy. 

Denne service vil ligeledes gøre det muligt, at vi  automatisk kan at ændret ordrestatus i dit salgssystem, således den straks efter betaling vil blive registreret som værende klar til afsendelse i fx dit webshop-system.

Spar tid, penge og frustrationer...

logo_hvid